Nouveau panier 0 PLN

Blue TN Spółka Jawna

Jagiellońska 67

70-382 Szczecin

Polska

Raiffeisen Polbank

PPABPLPKXXX PL10 1750 0012 0000 0000 1099 9529

N° TVA intra PL 8522285879

SIRET 811995995

0000154863, SAD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO.